ASH

mobil

Chladicí boxy do teploty 0°C

Mrazicí boxy do teploty -25°C

Chlazení přípraven do + 12°C

Klimatizační jednotky